40. Međunarodni kongres ESTA-e 2012.g.

Pod visokim pokroviteljstvom
predsjednika Republike Hrvatske

dr. Ive Josipovića

40. međunarodni kongres ESTA-e bit će održan u Poreču, 16. – 20. listopada 2012.g. u organizaciji Hrvatskoga društva gudačkih pedagoga a u suradnji s Koncertnom direkcijom Zagreb i Pučkim otvorenim učilištem iz Poreča.

Mjesto održavanja kongresa:

Pučko otvoreno učilište Poreč/
Osnovna glazbena škola Slavko Zlatić
Kandlerova 2
Poreč

Cijene kotizacije

Članovi ESTA-e:

Prijave do 30. lipnja 2012. 1000 Kn
Prijave nakon 30. lipnja 2012. 1500 Kn

Članovi HDGP-a ostvaruju popust u iznosu 50%:

Prijave do 30. lipnja 2012. 500 Kn
Prijave nakon 30. lipnja 2012. 750 Kn

Ne-članovi ESTA-e:

Prijave do 30. lipnja 2012. 1650 Kn
Prijave nakon 30. lipnja 2012. 1800 Kn

Uplate se vrše na žiro račun HDGP-a:

2360000-1101500978

Popunjenu prijavnicu (Word doc) je moguće poslati:

Hrvatsko društvo gudačkih pedagoga
Lučićeva 5
10000 Zagreb

NOVO!!!

Prijavu za dnevne karte možete izvršiti on-line ili svoje upite pošaljite na hdgp@hdgp.hr

Prijave predavanja i prezentacija

Predavanja i prezentacije mogu se prijaviti na hdgp@hdgp.hr najkasnije do 1. ožujka 2012. Uz opis predavanja/prezentacije potrebno je poslati i kratku biografiju predavača.

Radna grupa

Anđelko Krpan
Dobrila Berković Magdalenić
Jelena Žužak
Ines Ana Badanjak
Jože Haluza
Ivana Eles
Martina Vukšić
Josip Nalis

Informacije

martina.vuksic@kdz.hr

ivana.eles@kdz.hr

hdgp@hdgp.hr

tel: +385 1 4501 210