For English please scroll down

 

inesDragi prijatelji,

zadovoljstvo mi je pozdraviti Vas u ime organizacijskog odbora Međunarodnog gudačkog natjecanja Rudolf Matz!

Iz godine u godinu trudimo se omogućiti mladim glazbenicima gudačima da kroz sudjelovanje na ovoj jedinstvenoj manifestaciji dožive atmosferu gdje kompetitivnost ustupa mjesto prijateljstvu, glazbi i znanju.

Nastupajući na natjecanju, imajući cilj postići svoj maksimum, dati najbolje od sebe i prezentirati najviše od dotada naučenoga i shvaćenoga, ti mladi ljudi, pojedinci koji već danas grade kulturu svojih zemalja, ali i globalnu kulturu i društvo u cjelini, izgrađuju se prvenstveno kao ličnosti. Rezultat njihovih nastojanja je glazba, jezik koji razumiju sve nacije, jezik koji je nebrojeno puta pokazao svoju moć – gdje je glazba, tu je harmonija; gdje je harmonija tu je mir.

U vremenima posvemašnje krize morala i propadanja vrijednosti, naša je dužnost pružiti mladim naraštajima najbolje moguće alternative. Glazbena manifestacija poput ove ne samo da to omogućuje, nego kroz svoje dvotjedno trajanje pruža i vrhunske kulturne doživljaje publici kojoj su sva događanja otvorena, a mladima priliku da nađu uzore u vrhunskim mladim glazbenicima.

Ovogodišnje natjecanje doživjelo je veliku promjenu – višegodišnji kontinuirani rast zanimanja za natjecanje potaknuo nas je da potražimo geografski pozicioniran grad koji bi bio dostupniji još većem broju zainteresiranih kandidata. Iz tog razloga, zajedno s ostalim kvalitetnim tehničkim uvjetima, a naravno – ne manje bitno – i iz želje da se obogati kulturni sadržaj lokalne sredine, odlučili smo ponuditi domaćinstvo upravo Gradu Čakovcu koji ga je svesrdno i prihvatio.

Želim vam puno užitka u glazbi i druženju!

mr. art. Ines Ana Badanjak
Ravnateljica natjecanja

Dear friends,

it is my great pleasure to welcome you on behalf of the Organizing Comittee of International String Competition Rudolf Matz!

Year after year we strive to provide young string players the oportunity to participate in this unique event and to experience an atmosphere where competitiveness gives way to friendship, music and knowledge.

By taking part in the competition, by having a goal to reach their maximum, to give the best of themselves and present the most of what they have learned and understood, these young people, who are building the culture of their countries, global culture and society as a whole are primarily growing as a personality . The result of their efforts is the music, the language understood by all nations, the language which many times proved its power – where is music, there is harmony, where is harmony, there is peace.

In times of overwhelming crisis of moral and decline of values, it is our duty to provide the younger generations the best possible alternative. Musical event such as this not only makes it possible, but through its biweekly duration provides excellent cultural experience to the audiences for which all events are open and also a chance to young people to find their role models in the finest young musicians.

This year’s competition went through a major change – a continuous growth of interest in the Competition has made us look for geographically positioned city that would be more accessible to a larger number of interested candidates. For this reason, together with other high-quality technical conditions, and off course a desire to enrich the cultural element of the local community, we have decided to offer the City of Čakovec to become a host for the Competition which they had wholeheartedly accepted.

I wish you a lot of pleasure with music and having fun!

MA Ines Ana Badanjak
Competition Director