English please

15. Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz

Čakovec, 19. – 24. ožujka 2016.

 Organizator
Hrvatsko društvo gudačkih pedagoga

Suorganizator natjecanja:
Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec

Ravnateljica natjecanja:
Mr. art. Ines Ana Badanjak

Mob.: 098 837 405
Tel./fax: 01 383 6 383
e-mail: rudolfmatz2016@gmail.com

Mjesto održavanja natjecanja i Ured natjecanja:
Umjetnička škola Miroslav Magdalenić
Vladimira Nazora 14
40000 Čakovec

Pokrovitelji natjecanja:    

Dominis Music

dominis_logo

Thomastik-Infeld
thomastik_logo

Yamaha

yamaha_logo

Pirastro

pirastro_logo

Grad Čakovec

cakovec_logo

Međimurska županija
zupanija_logo

Euro-Unit d.o.o.

eurounit_logo

Koncertna direkcija Zagreb
kdz_logo

Ljetna škola Kaštela

kastela_logo
A classic

Muzički informativni centar

mic_logo

Lifeclass Terme sv. Martin

Turistička zajednica Grada Čakovca

tzcakovec_logo

Hotel Park Čakovec

hotelpark_logo

Ivan Zanjko, graditelj

 

Službeni majstor graditelj:
Ivan Zanjko

Službeni korepetitor:
Nadia Varga Modrić

Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz respektabilna je glazbena manifestacija koja se održava bienalno, sa sudionicima iz čitavoga svijeta, te najuglednijim svjetskim i hrvatskim glazbenicima i glazbenim pedagozima kao članovima ocjenjivačkoga suda (s Konzervatorija Čajkovski u Moskvi, Univerziteta Mozarteum u Salzburgu, University of Texas, Umjetničkih akademija u Beču i Splitu, Univerziteta Liszt Ferenc u Budimpešti itd.).

Ovo natjecanje, jedinstveno u nas i u svijetu svoju popularnost zahvaljuje specifičnim propozicijama – to je jedino natjecanje u Hrvatskoj koje  je namijenjeno violinistima, violistima, violončelistima i kontrabasistima koji se natječu u istoj konkurenciji, čime je naglasak pri ocjenjivanju stavljen prvenstveno na kvalitetu izvedbe, muziciranje i talent, a ne toliko na specifične tehničke vještine na svakom pojedinom instrumentu kao na ostalim natjecanjima. Još jedna specifičnost je to što nema dobnih kategorija, već je kategorizacija prema godinama učenja instrumenta.

Nakon svake kategorije, članovi žirija održavaju radionice sa svim zainteresiranim kandidatima. Uz ugledni ocjenjivački sud, u radu natjecanja sudjeluje i tzv. “dječji žiri” sastavljen od djece uzrasta svake pojedine kategorije, ali koji sviraju negudačke instrumente.

Uz samo natjecanje vezan je i niz koncerata članova ocjenjivačkoga suda i nagrađenih kandidata u mnogim gradovima Hrvatske (Zagreb, Dubrovnik, Split, Osijek, Rijeka, Gospić…)

Natjecanje je utemeljeno g. kada je započelo s radom kao malo čelističko natjecanje namijenjeno najmlađima. Zahvaljujući svojim specifičnostima i posebnoj atmosferi, natjecanje je iz godine u godinu postajalo sve popularnije da bi se 2006. preselilo u Dubrovnik, naraslo do međunarodnih okvira i proširilo se na violiniste i violiste. Na natjecanju 2010. bilo je 70-tak kandidata iz 12 zemalja.

Od 2013. natjecanje se održava u Čakovcu, a od 2016. godine na natjecanju mogu sudjelovati i kontrabasisti.


 

15th International String Competition Rudolf Matz

March 19th – 24th 2016
Čakovec, Croatia

Organizer
Croatian String Teachers’ Association

Co-organizer:
Art School Miroslav Magdalenić, Čakovec

Competition director:
MA Ines Ana Badanjak

Mobile: +385 98 837 405
Phone/Fax: +385 1 383 6 383
E-mail: rudolfmatz2016@gmail.com

Venue:
Art School Miroslav Magdalenić
Vladimira Nazora 14
40000 Čakovec

Sponsors:

Dominis Music

dominis_logo

Thomastik-Infeld
thomastik_logo

Yamaha

yamaha_logo

Pirastro

pirastro_logo

City of Čakovec

cakovec_logo

Međimurska county
zupanija_logo

Euro-Unit d.o.o.

eurounit_logo

Zagreb Concert Management
kdz_logo

Summer School Kaštela

kastela_logo
A classic

Croatian Music Information Center

mic_logo

Lifeclass Terme sv. Martin

Čakovec Tourist Board

tzcakovec_logo

Hotel Park Čakovec

hotelpark_logo

Ivan Zanjko, violin maker

 

Official violin maker:
Ivan Zanjko

Official piano accompanist:
Nadia Varga Modrić

International String Competition Rudolf Matz is a respectable musical event held biennially with participants from all over the world and internationally most prominent musicians and music pedagogues as members of the jury (from the Tchaikovsky Conservatory in Moscow, the University Mozarteum in Salzburg, the University of Texas, Art Academy in Vienna and Split, the UniversityFerenc Liszt in Budapest, etc.).

This competition, unique in the world made its popularity thanks to specific propositions – it is the only competition in Croatia, which is intended for violinists, violists,  cellists and double bass players who are competing in the same category, whereby the emphasis is placed primarily in evaluating the quality of performance, music and talent, rather than on specific technical skills on each instrument as in other competitions. Another specificity is that there are no age categories – it is categorized by the years of learning the instrument.

After each category, the Jury members hold workshops with interested candidates. Alongside with a distinguished Jury,there is also the so-called “Children’s Jury” composed of children of each age category, but who play non-string instruments.

In addition to the competition itself there is a series of concerts of the members of the Jury and the laureats in many Croatian cities (Zagreb, Dubrovnik, Split, Osijek, Rijeka, Gospic …)

The competition was established in, when it started as a small cello competition designed for the youngest. Thanks to its characteristics and the special atmosphere of the competition it is becoming every year more and more popular. So, in 2006. the Competition moved to Dubrovnik, has grown to an international level and expanded to the violinists and violists. In the 2010 Competition there were around 70 candidates from 12 countries.

From 2013. Competition is held in Čakovec, and since 2016 double bass players can also participate in the competition.

 


 

matzRudolf Matz značajan je čovjek glazbe 20. stoljeća općenito, a u glazbenoj pedagogiji, i napose violončelizmu, osobnost je s velikim međunarodnim ugledom.

Rođen, odrastao i školovan u Zagrebu, još se zarana, kao desetogodišnjak počeo aktivno baviti glazbom da bi se nakon završene gimnazije neposredno nakon Prvoga svjetskog rata upisao na novoutemeljenu Muzičku akademiju. Tamo je kao prvi diplomirao kompoziciju u klasi istaknutog skladatelja Moderne Blagoja Berse.

Matz je bio uistinu svestran čovjek: desetak su se godina održali državni rekordi koje je kao mlad atletičar postavio u nekoliko trkačkih disciplina; kao zborovođa utemeljio je, na primjer, značajne zborove Glazbenog društva intelektualaca i dirigirao mnogim drugima u Hrvatskoj i inozemstvu, katkad s tisuću i više pjevača (Zagreb, Prag); zajedno sa znamenitim violinističkim pedagogom Vaclavom Humlom neposredno pred Drugi svjetski rat postavio je temelje orkestralnog komornog muziciranja, na kojima će 1950-tih izniknuti Zagrebački Solisti; bio je tajnik Hrvatskog pjevačkog saveza, podtajnik za glazbu pri Banovini Hrvatskoj i zborovođa hrvatskih pjevačkih društava u SAD; bio je plodan skladatelj novonacionalnog smjera, ostavivši među svojih petstotinjak djela antologijske tvorevine u zborskoj, komornoj i violončelističkoj literaturi; dugo je godina bio istaknuti profesor violončela na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a sastavio je i monumentalni udžbenik “Prve godine violončela” u 32 sveska, najdomišljeniju i najrazrađeniju glazbenu pedagogiju u Hrvata uopće.

Kao čovjek, Matz je zračio dubinskom i humanom brigom za učenika i studenta, brinuo se desetljećima za čelistički podmladak u Zagrebu, Hrvatskoj i šire, a njegov je dom uz brižnost njegove supruge Margite Matz gotovo tri četvrt stoljeća bio legendarno stjecište glazbenog, intelektualnog i društvenog Zagreba.

Matzova čelistička pedagogija po njegovim se riječima svodila na trojak zahtjev i geslo: svirajući violončelo u svakom trenutku sve mora biti lijepo za oko, ugodno za oko i u skladu s fiziološkim principima. Načelno i pri svakome vježbanju valja prvo postaviti statiku lijeve i desne ruke, potom rabeći što prirodnije reflekse razviti motoriku i na sve to nadograditi estetički provjerenu interpretaciju.

Matz se u pedagogiji općenito i u svakom konkretnom slučaju uvijek povodio za načelima kontrole, ugode i estetike, shvaćajući umjetnost sviranja kao postizanje što većeg sklada između sviračeve psiho-fiziološke prirodne (ali i pravilno razvijane) disponiranosti, glazbala i slušateljstva. Glazba i njezina proizvodnja, sviranje i pjev, za Matza su tako bili jedno od najplemenitijih očitovanja ljepote i ljubavi, skladnih odnosa u prirodi i među ljudima, smisla ljudskog postojanja uopće.

Stanislav Tuksar